Informacja o powołaniu w BN Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa

W związku z opublikowanym listem dr. hab. Janusza Kosteckiego uprzejmie informuję, że na wniosek kierownika Instytutu Książki i Czytelnictwa powołano Pracownię Historii Bibliotek i Czytelnictwa w celu rozwinięcia, a nie ograniczenia, badań historycznych nad bibliotekami i czytelnictwem. Zadaniem nowej Pracowni jest prowadzenie badań naukowych nad dziejami bibliotek polskich od średniowiecza do współczesności, nad dziejami czytelnictwa oraz dziejami księgozbiorów polskich znajdujących się poza granicami kraju. Dotychczas badania te były rozproszone, a Pracownia Badania Historii Czytelnictwa prowadziła jedynie badania czytelnictwa od końca XVIII do połowy XX w. na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem terenu byłego zaboru rosyjskiego. Nowa Pracownia zajmie się spójnymi badaniami nad bibliotekami i czytelnictwem na ziemiach polskich w dłuższej perspektywie. Badania nad XIX w. nie będą się ograniczały jedynie do zaboru rosyjskiego, ale obejmą wszystkie trzy zabory.

Pewien etap prac badawczych w likwidowanej Pracowni Badania Historii Czytelnictwa został ukończony. To naturalny moment weryfikacji dotychczasowej działalności i jej efektów oraz podjęcia decyzji o przyszłości podejmowanych badań przez IKiCz i BN.  Ten etap prac badawczych nad czytelnictwem w XIX w. czas zamknąć i otworzyć nowe pola badawcze. Uprzejmie informuję, że w nowej Pracowni na 9 stanowisk adiunktów aż cztery  są przewidziane do badań bibliotek i czytelnictwa w XIX w. Zatem dotychczasowy dorobek Pracowni nie zostanie zmarnowany, a liczę że mocno pomnożony w nowej strukturze.

Nadesłał do EBIB dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej

Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników – konferencja we Wrocławiu

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na konferencję naukową Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników (3–5 grudnia 2014).

Celem konferencji jest chęć pogłębienia refleksji teoretycznej nad skutkami rewolucji cyfrowej dla systemów informacji i kultury książki. Proponujemy zatem dyskusję nad metodologią badania zasobów sieciowych i sposobów ich wykorzystywania, wzbogaconą o analizę przydatności i skuteczności tradycyjnych oraz nowych narzędzi badawczych.

Zapraszamy do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk: badaczy z ośrodków akademickich, a także praktyków z bibliotek, organizacji i firm pośredniczących w dostępie do dokumentów sieciowych – książek oraz innych zasobów informacyjnych.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej IINiB UWr. Zgłoszenia tytułów referatów wraz z abstraktami prosimy nadsyłać do 31 maja 2014 r.

Biblioteka – przystań bez granic

9. Forum Młodych Bibliotekarzy Gorzów Wielkopolski 18-19.09.2014 rok

„Biblioteka – przystań bez granic”

9. Forum Młodych Bibliotekarzy w 2014  roku  odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim. Organizatorem tegorocznego forum jest Gorzowski Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Miejscem spotkania Młodych Bibliotekarzy z całej Polski będzie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża (kampus przy ul. Chopina 52), warsztaty będą odbywać  się również w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta oraz Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Kontakt do organizatorów:

Nadesłała: Bogumiła Manulak

List w sprawie likwidacji Pracowni Badania Historii Czytelnictwa

Szanowni Państwo za zgodą nadawcy i odbiorcy publikujemy list, który został wystosowany do Prof. dr hab. Dariusza Kuźminy w sprawie likwidacji Pracowni Badania Historii Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Pierwotnym i głównym adresatem listu był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski. Otrzymali go także członkowie Rady Naukowej BN.

Konferencja „Biblioteka XXI wieku”, Poznań

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Biblioteką Raczyńskich w  Poznaniu oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu organizuje w dniach 11-12 czerwca 2014 r. konferencję pt. „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014”. Odbędzie się ona w nowym gmachu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Szczegółowe informacje na stronie SBP.

Nowy numer „Bibliotekarza Opolskiego” (2/2014)

Drugi numer pisma składa się z materiałów konferencyjnych „Epoka e-czytelnictwa. Bibliotekarstwo w obliczu nowych wyzwań”. Zawiera następujące teksty:

  • Konsorcjum Wypożyczalni On-line w Nadrenii-Palatynacie (Jürgen Seefeldt)
  • Możliwości wypożyczania i korzystania z e-zbiorów czeskich bibliotek (Jiří Pavlik)
  • Słowackie biblioteki w epoce e-przemian – usługi biblioteczne dla użytkowników, którzy już nie piszą listów… (dr Blanka Snopková)
  • Przestarzały jak e-book? Od E-booka 1.0 do e-booka 2.0 (dr Michał Zając)
  • Elektronika w służbie czytelnika (dr Małgorzata Góralska)
  • O autorach, którzy skaczą przez płot, czyli o nowych możliwościach publikowania (dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz)
  • Rynek e-prasy w Polsce (Marcin Skrabka)
  • Książka elektroniczna w WBP w Opolu. Formy udostępnień i statystyki (Agnieszka Hałubiec)

Ponadto „Bibliotekarzu Opolskim” znalazły się informacje z działalności bibliotek, sprawy regionu i nowe akty prawne z opolskich bibliotek publicznych. Zapraszamy do lektury!

Otwarta baza cytowań

Open Citations Corpus jest biomedyczną bazą danych cytowań zgromadzonych z bibliografii załączników artykułów otwartych znajdujących się PubMed Central. Baza dostępna jest za darmo na wolnych licencjach CC, można z niej korzystać bez ograniczeń. The Open Citations Project był finansowany przez JISC’s jiscEXPO strand. Więcej informacji o projekcie można przeczytać na blogu: Open Citations Blog.

Dzień Wolnej Sztuki

W sobotę 26 kwietnia o godzinie 12:00 odbędzie się czwarta, ogólnopolska edycja Dnia Wolnej Sztuki. Galerie sztuki oraz muzea historyczne, archeologiczne i  etnograficzne w całej Polsce pokażą widzom pięć wybranych dzieł ze swoich kolekcji. Przez godzinę, będą chcieli ich przekonać, że sztukę można oglądać świadomie, z rozmysłem i bez kompleksów, wynikających z braku odpowiedniej wiedzy czy wykształcenia. Przeczytaj więcej.