Dla użytkowników bazy SYMPONET

Informujemy, że baza materiałów pokonferencyjnych SYMPONET będzie aktualizowana tylko do końca 2015 roku, tylko o publikacje, które ukazały się do 31 grudnia 2014 roku. Decyzja podyktowana jest dostępnością informacji o materiałach konferencyjnych w wielu innych źródłach i malejącym zainteresowaniem bibliotek aktualizacją bazy SYMPONET. Czytaj dalej

Digital Library 2015 Conference

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję „Digital Library 2015 Conference” pod hasłem „Przyszłość bibliotek”, która odbędzie się na Słowacji w dniach 21-23 kwietnia 2015 r. Liczny udział Polaków w dotychczasowych edycjach konferencji oraz nasze doświadczenia są cenione szczególnie w środkowej części Europy.
Bliższe informacje znajdują się na stronie konferencji.
Nadesłał: Jozef Dzivak.

Ruszyły konkursy z nowej perspektywy finansowej UE

Zgodnie z zapowiedziami Marii Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju – jeszcze w 2014 roku ogłoszono pierwszy konkurs w ramach nowej perspektywy unijnej. Od stycznia jest także dostępny nowy portal informujący o funduszach dla Polski na lata 2014-2020. Biblioteki powinny obserwować kolejne konkursy, bo będzie dla nich w tym rozdaniu sporo pieniędzy zarówno na infrastrukturę, jak i tworzenie nowych usług oraz digitalizację czy szkolenia.

Infobrokering i zarządzanie informacją – nabór na kurs e-learningowy

Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP rozpoczyna nabór do kolejnej edycji kursu Infobrokering i zarządzanie informacją. Kurs, który adresowany jest do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, ma na celu podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Czytaj dalej

Poczytaj czasem blog VAGLI

Z bloga VAGLI: Temat re-use w sferze BAM (Biblioteki, Archiwa, Muzea) jest obecnie tematem aktualnym w pracach rządowych, ale warto pochylić się nad dostrzeganą praktyką w sferze digitalizacji zasobów i ich udostępniania. W przebytych konsultacjach społecznych i komisjach uzgodnieniowych Archiwa Państwowe przedstawiane są jako lider udostępniania swoich zasobów do ponownego wykorzystania. Owszem. Wiele się zmieniło na dobre w archiwach. Warto to docenić, a doceniam jako człowiek, który bywa w archiwach i nie raz miał okazję zakładać przyjazne rękawiczki przeznaczone do obcowania z przechowywanymi tam z pietyzmem zbiorami. Więcej na blogu.

Licencjonowanie treści – stanowisko bibliotekarzy

Stowarzyszenie EBIB, SBP, Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Wyższych oraz Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych przesłały w tych dniach do MKiDN Stanowisko organizacji bibliotekarskich w sprawie mechanizmów licencjonowania treści… przygotowane w ramach Forum Prawa Autorskiego. Opracowanie zostało przygotowane przez Barbarę Szczepańską, która od lat czuwa nad tym, by w prawie polskim i europejskim (przy jego nowelizacji) pojawiały się zapisy korzystne dla bibliotek.

Dzień Domeny Publicznej w Gdańsku

Projekt „Miasto: szukam!” wpisuje się w działania Medialabu Gdańsk związane z otwartością i domeną publiczną. Od 2013 roku prowadzony jest serwis www.szukamy.org, który w ciekawy sposób prezentuje zasoby domeny publicznej, szczególnie te związane z Gdańskiem. Ponadto wydano dwie serie nietypowych pamiątek z Gdańska – „Wyszukanych” z grafikami zaczerpniętymi z domeny publicznej. Czytaj dalej

The International Librarians Network – IV runda ILN 2015

Do 15 lutego 2015 r. można zgłaszać swój udział w kolejnej rundzie mentorskiego programu International Librarians Network, który rozpoczyna się już w marcu 2015 r. ILN jest bezpłatnym projektem, skierowanym do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, umożliwiającym uczestnikom dzielenie się doświadczeniem z pracownikami książnic z całego świata i poznawanie międzynarodowego bibliotekarstwa. Czytaj dalej

PAUart Katalog zbiorów artystycznych PAU

PAUart to projekt, który jest realizowany od czerwca 2014 r., przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udostępnienie w domenie publicznej szerokiemu gronu odbiorców zbiorów ikonograficznych przechowywanych w jednostkach organizacyjnych PAU, tj. Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie i Fototece Lanckorońskich oraz w trzeciej instytucji biorącej udział w projekcie – Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Katalog jest inicjatywą wspomagającą działalność PAU na rzecz rozwoju oraz popularyzacji kul­tury i nauki, mającą na celu upowszechnienie polskiego i kolekcjonowanego przez Polaków, światowego dziedzictwa kulturowego. Czytaj dalej